Bestyrelsen

Bestyrelsen

formand: Anders Christiansen

kasserer: Hans Henrik Madsen

bestyrelsesmedlem: Carsten Rasmussen, Karsten Jakobsen og Kenneth Johansen

suppleant: Steen Vilby-Mokvist og Michael Pedersen

kritisk revisor: Finn Hansen