Bestyrelsen

 

Bestyrelsen

formand: Anders Christiansen

næstformand: Vacant

kassere: Hans Henrik Madsen

bestyrelsesmedlem: Carsten Rasmussen, Søren Birch & Bernhard Gdowski

suppleant: Karsten Jakobsen

kritisk revisor: Finn Hansen