Bestyrelsen

 

Bestyrelsen

formand: Anders Christiansen

kasserer: Hans Henrik Madsen

bestyrelsesmedlem: Carsten Rasmussen, Søren Birch, Karsten Jakobsen og Bernhard Gdowski

suppleant: Carl Wilkens og Kenneth Hansen

kritisk revisor: Finn Hansen