Forside

Velkommen til Roskilde Stigeholdere

Al aktivitet omkring S1 og landroveren er aflyst indtil videre!

For medlemmer er al adgang på Brandstationen ligeledes suspenderet!

Årets generalforsamling afholdes onsdag d. 30. juni 2021 kl 19.00 på brandstationen ved port 27

Kig rundt på siden og se mere.

Kontingent 2020 og 2021 pr. år kr. 150

konto nr. 0683 2300346